Česká televize

Česká televize pro své diváky připravuje pořady vztahující se k architektuře, designu a umění. Pravidelně vznikají pořady zpravodajského, dokumentárního, publicistického i uměleckého charakteru, které informují o osobnostech, trendech, novinkách a úspěších doma i v zahraničí.

Další info

  • Kategorie: Partneři
  • web