Cineport

(dříve MTZ). Zkratka v názvu budovy znamená „Materiálně-technické zabezpečení“. V této budově ve stylu industriálního funkcionalismu se v době provozu černouhelného dolu nacházely především dílny a v nich pracovníci, kteří zajišťovali technický chod šachty. Ještě do roku 2012 zde v budoucím promítacím sále působila zámečnická dílna.

Další info

  • Kategorie: Partneři
  • web